Home                     Contact
 Stichting Brongergea op de Kaert

 Binnenwei 4

 9248 KW Siegerswoude


 


admin@brongergea.info

http://www.brongergea.info


KvK: 1954371

Bank: 29 85 54 925

Welkom op de thússide van stichting ‘Brongergea op de Kaert’. U vindt hier informatie over de werkzaamheden van de Stichting.  

Stichting ‘Brongergea op de Kaert’ initieert en ondersteunt projecten die de buurtschap Brongerga meer bekendheid geven, in het heden en in het verleden(historie) en de leefbaarheid bevorderen.

‘Brongergea op de Kaert’ werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2010.

Aanleiding waren eerdere activiteiten van de buurtschap:

  1. Het realiseren van het buurtschapsbord in 2004.
  2. Het plaatsen van het informatiebord over Brongerga bij het oude kerkhof in 2005.
  1. Het schrijven en uitgeven van een boek met de geschiedenis van Brongerga in 2012:   ‘t Gea fan Bronger’.
  2. Samenstellen van een wandeling door Brongerga, langs de plaatsen die in het boek worden beschreven. De wandeling bevat een kaartje met een folder, met daarin een korte beschrijving, die voor meer informatie verwijst naar het boek “ ‘t Gea fan Bronger”.


 ----------------------------------------------–-In het actuele beleid staan momenteel de volgende thema’s centraal:

Samenstellen van lespakketten voor de groepen 3-4 en 5-6 van de ‘Albertine Agnesschool’ in Oranjewoud, waarin de geschiedenis van Brongerga en Oranjewoud worden beschreven.


Beleids- en actieplan


 BRONGERGEA

 Brongergea, eartiids tsjerkedoarp (14e - 16e ieu), no buorskip ûnder  Oranjewâld, staat op het bord, dat bij de tegenwoordige grens van het  voormalige dorp staat.


 Inderdaad Brongergea is tegenwoordig een buurtschap, wat in het  Landschapspark Oranjewoud ligt. Een mooie, rustige bosrijke omgeving, waar  het goed toeven is en waar je fantastisch kunt wandelen.


 Maar Brongergea is eeuwen ouder dan het dorp Oranjewoud en heeft een  interessante geschiedenis.  Brongergea paste mooi in de lange rij dorpen  van  Schoterland, die begon bij het Tjeukemeer en  liep tot aan Hoornsterzwaag.  Deze dorpen hadden hun grens tot de Tjonger (of Kuider) in het zuiden en voor  een groot deel het hoogveen in het noorden.  De boerderijen en huizen  stonden op de hoge zandrug  en de weilanden liepen tot aan de Tjonger. Het  veen werd vaak gebruikt om turf voor eigen gebruik te steken. Het  dorpsgebied van Brongergea liep van de Tjonger, waar nu Mildam ligt tot aan  het hoogveen, waar nu De Knipe is gelegen. Een groot gebied dus.


 Brongergea werd voor het eerst genoemd in 1315, in een lijst met kerken van  deze omgeving: 'Schote cum duabus capellis'. Wat wil zeggen Oudeschoot en  de kapellen van Nieuweschoot en Brongergea. Hoe de kerk van Brongergea  eruit heeft gezien weten we niet. Er is wel een tekening van de ruïne van de  kerk, die in 1722 door Jacob Stellingwerf werd geschilderd.


 Maar het dorp heeft waarschijnlijk al rond 1100 bestaan en misschien nog wel  eerder.

 Tijdens de aanleg van de grafkelder van Mr. H.W. de Blocq van Scheltinga, rond  1855, kwamen er 'rode' (bont) zandstenen sarcofagen te voorschijn. Deze  kisten werden in de ruime 12de eeuw als begraafwijze door de toenmalige elite  gebruikt. De kisten werden, na de aanleg van de grafkelder, verspreid onder de  boeren die pachters waren van de Blocq van Scheltinga en gebruikt als drinkbak  voor het vee.


 Later zijn op het grondgebied van Brongergea de ‘uitbuuren’ Mildam (bij de  Tjonger) en Knijpe (bij de Compagnonsvaart) ontstaan. Dat Brongergea een  groot dorp was, blijkt uit een boete die het dorp in 1413 aan de bisschop  Freerk van Blankenham moest betalen. Brongergea moest 50 oude Schilden,  van 33 Vlaamse Grooten, betalen, totaal 1.650 Vlaamse Grooten. Elke  huishouding moest daar vier van betalen. Dat houdt in, dat er ongeveer 400  gezinnen in het dorp woonden. Zo’n groot dorp moet toen al jaren bestaan  hebben.  Maar toch wordt Brongergea in een geschrift uit 1315 niet genoemd  als dorp, wel dat er en kapel stond, dat toebehoorde aan de Johannieter Orde,  die gewijd was aan de heilige Agatha. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er niet  een echte dorpskern was, maar dat de boerderijen en huizen verspreid lagen in  het woongebied. De kerk was vaak de kern, waar men tijdens gelegenheden  samenkwam.


 Hier is dus al eeuwen lang bewoning, niet alleen van nomaden, boeren, herders  en wevers, maar dit was het gebied waar de Friese adel hun buitens had.  Grietmannen, officieren en dienaren van de Friese Oranjes. Al ver voordat  Albertine Agnes zich in deze omgeving vestigde.


 Ze woonden op Oenemastate, later Pauwenburg en Klemburg. En Boldewijn  Tamminga, opperstalmeester van de Oranjes, had hier zijn buiten. Later werd  dit Carolinenburg. Het is heel aannemelijk dat Albertine Agnes hierdoor  Schoterwoud bij Brongergea heeft uitgezocht om haar buiten te bouwen.  Waarschijnlijk had ze hier al meerdere malen een paar dagen doorgebracht op  een van de ‘staten’ en was het haar goed bevallen.


Bestuur


Statuten


Huizen en Bewoners
ANBI
© Stichting ‘Brongergea op de Kaert’

Stichting Brongergea op de Kaert

© Stichting ‘Brongergea op de Kaert’


Boek


Wandeling (Kuier)


Financien


De gratis app van de ‘Brongergea kuier’ is te downloaden van Play Store, App Store en Windows.

Jan Pauw 16112015.mp3