Brongergea, het boek

Verantwoording van de grenzen van het boek.

Brongergea was vroeger een streek. Het gebied liep in het zuiden tot de Tjonger in het en in het noorden tot de huidige Compagnonsvaart. De westelijke grens liep langs en in het verlengde van de Flapsingel en in het oosten liep de grens langs de bossen van Pauwenburg (van Haren). Zie onderstaand kaartje van Schotanus (1698)

In de afgelopen jaren zijn er in De Knijpe, Katlijk en Mildam boeken uitgegeven met hun dorpsgeschiedenis.

Daarnaast beschrijft 'Geschiedenis van Oranjewoud' de historie van de adel in Oranjewoud en een deel Brongergea. Dat gedeelte van de geschiedenis willen we niet nogmaals vastleggen, al zijn er hier en daar natuurlijk wel raakvlakken.

Het gebied,  wat we in dit boek gaan beschrijven, ligt tussen Oranjewoud, De Knijpe, Katlijk en Mildam.

Het is echter wel de oudste historische kern van Brongergea.

Bij het bepalen van de grenzen van het gebied dat we gaan beschrijven hebben we gebruik gemaakt van de HisGis (kadastrale gegevens van Friesland in 1832). Deze kadastrale gegevens hebben we geprojecteerd op de huidige situatie.

Zie onderstaand kaartje.

De geschiedenis in het boek over Brongergea speelt zich af binnen het roze gearceerde gebied.

© Stichting ‘Brongergea op de Kaert’